Undersøgelser

http://sundhedsguiden.dk/media/101/images/temabilleder/temabilleder_2/Undersoegelser_lille_tema.jpg

Forskellige former for undersøgelser er et uundværligt redskab i udredning (undersøgelse) af mange sygdomme. Herunder beskrives de mest benyttede undersøgelser, fx biopsier, ultralydsundersøgelser, røntgen-undersøgelser, CT scanninger, MR-scanninger, og kikkertundersøgelse,