Misbrug

http://sundhedsguiden.dk/media/101/images/temabilleder/temabilleder_2/Misbrug-lille.jpg

Mange danskere er afhængige af enten alkohol, euforiserende stoffer eller af at spille. At drikke for meget er yderst skadeligt, men ikke ulovligt. Euforise-rende stoffer er rusmidler, der enten virker opkvikkende eller beroligende. Begge er ulovlige. Spil er ikke ulovligt i Danmark, men afhængighed af spil er stort problem for både den pågældende og dennes familie.