Tilskud til medicin

Dato: 14. oktober 2003

Tilskud til medicin


Lægemiddelstyrelsen


Lægemiddelstyrelsen skal godkende al medicin, før det må sælges på det danske marked. Bliver medicinen godkendt og får tilladelse til markedsføring, tager Lægemiddelstyrelsen stilling til, om medicinen skal sælges på recept eller i håndkøb.

Oplysninger om anvendelsesområde, indholdsstoffer, tilsætningsstoffer og bivirkninger for de enkelte, godkendte typer medicin kan ses i Lægemiddelkataloget.

Oplysninger om godkendelse og registrering af medicin kan fås hos Lægemiddelstyrelsen. Den videre overvågning og kontrol af godkendte lægemidler og lægemiddelvirksomheder føres også af Lægemiddelstyrelsen. Herudover fører styrelsen tilsyn med apoteker.

Medicin i hjemmet bør opbevares utilgængeligt for børn, helst i aflåste medicinskabe og i den originale indpakning. Gamle lægemidler afleveres på kommunens modtageplads eller til kommunens "miljøbil". Apotekerne har også pligt til at modtage medicinrester.

Det er påbudt at mærke medicin med bl.a. indholdsstoffer og holdbarhedsdato. En advarselstrekant på pakningen betyder, at midlet er sløvende.

AKTUELT

Kan man spise sig fra...

De fleste benytter sig af antivirale midler som fx zovir ved udbrud, men...

Den sidste antibiotika mur...

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt,...

Bi- og hvepsestik

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Det er vist kun...

Sygdomme på udenlandsrejsen

I takt med at vi rejser længere og længere væk på ferie, så stiger...

8 gode råd mod flåten

Flåten er vel det tætteste vi i Danmark kan komme på et farligt dyr....