Tavshedspligt

Dato: 14. oktober 2003

Tavshedspligt

Sundhedspersoners tavshedspligt udspringer af et grundlæggende princip om, at patienter skal kunne give fuldstændige oplysninger i tillid til, at disse oplysninger ikke gives videre til andre. Offentligt ansatte har tavshedspligt. Alle autoriserede sundhedspersoner har tavshedspligt. Medhjælpere er omfattet af den samme tavshedspligt.

Tavshedspligten er ikke absolut, men må afvejes i forhold til andre væsentlige hensyn og interesser opstillet i lovgivningen.
Fortrolige oplysninger kan eller skal videregives, hvis:
  1. patienten har givet samtykke til videregivelse

  2. sundhedspersonen ifølge lovgivningen har pligt til videregivelse

  3. sundhedspersonen eller modtageren handler i berettiget varetagelse af andres tarv, herunder patienten.
Vejledningen er generel og gælder både for det somatiske og det psykiatriske område, men når der er tale om indlæggelse og ophold på en psykiatrisk afdeling, kan særlige forhold gøre sig gældende.

AKTUELT

Kan man spise sig fra...

De fleste benytter sig af antivirale midler som fx zovir ved udbrud, men...

Den sidste antibiotika mur...

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt,...

Bi- og hvepsestik

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Det er vist kun...

Sygdomme på udenlandsrejsen

I takt med at vi rejser længere og længere væk på ferie, så stiger...

8 gode råd mod flåten

Flåten er vel det tætteste vi i Danmark kan komme på et farligt dyr....