Vand i lungerne (Lungeødem)

Forfatter: Læge, Jakob Fraes Rasmussen
Dato: 12. September 2007, revideret 23. februar 2010

Vand i lungerne giver åndedrætsbesvær. Lungeødem er udsivning af væske i lungerne. Forebyggelse. Hjertesvigt. Symptomer. Behandling


Definition og årsager


Lungeødem er udsivning af væske i lungerne, hvilket er et symptom på en række sygdomme, specielt hjertesygdomme. Den primære årsag til lungeødem er Hjertesvigt , hvor venstre side af hjertet ikke er i stand til at pumpe blodet, der kommer fra lungerne, ud i kroppen hurtigt nok. Derved øges trykket i lungevenerne, som fører det iltede blod fra lungerne til hjertet, og væske (blodplasma) presses fra blodbanen og ud i lungeblærerne, som normalt er luftfyldte.

Når der er væske i lungeblærerne, hvor der skal ske en udveksling af ilt og kuldioxid, bliver blodet ikke iltet tilstrækkeligt, og kroppen ophober kuldioxid, samtidig med at der er iltmangel.

Det skal understreges, at lungeødem ses ved svære tilfælde af hjertesvigt, og er en potentielt livstruende sygdom.

Symptomer på vand i lungerne


Ved lungeødem ses følgende symptomer:

  • Åndedrætsproblemer og larmende vejrtrækning. Forværres i liggende stilling dvs. opleves værre om natten.

  • Smerter og ubehag i brystet.

  • Hvidligt og evt. rødligt skummende væske i munden ved svært lungeødem.


Kliniske tegn på vand i lungerne
Familiemedlemmer kan ofte observere følgende tegn på lungeødem hos et sygt familiemedlem:

  • Hurtig vejrtrækning.

  • Findes i siddende stilling for at lette åndedrættet.

  • Findes bleg og har cyanose, som er blåfarvning af huden (typisk på læber og fingre).


Forholdsregler og diagnose


Er man kendt med en hjertelidelse og oplever ovenstående symptomer, eller finder andre personer de ovenstående kliniske tegn, er det vigtigt, at man kontakter en læge omgående, da det kan være en livstruende tilstand.

Lægen vil lytte på lungerne og høre, at der er væske i lungerne. Desuden vil lægen tage et EKG  og en blodprøve i en pulsåre (arterie) for at se på indholdet af ilt og kuldioxid i blodet. Hvis der er stærke smerter fra brystet, tages også blodprøve for at udelukke Blodprop i hjertet (hjerteinfarkt).

Samtidig vil han ud fra de kliniske tegn og en sygehistorie om hjerteproblemer stille diagnosen. Det er vigtigt at oplyse lægen om den syge har Astma , da symptomerne minder om hinanden.

Behandling af vand i lungerne


Det første, man skal gøre, er at rejse patienten op i siddende stilling for at lette vejrtrækningen. Derefter gives der ilt gennem en maske for at lette iltningen af blodet. Såfremt blodtrykket ikke er for lavt, kan der suppleres med nitroglyceringspray under tungen. Dette medfører udvidelse af blodkarrene og mindsker derved blodtrykket i lungerne. Når der er lagt en intravenøs adgang i en blodåre (en vene), gives der morfin direkte i blodbanen, hvilket får patienten til at slappe af og sænke åndedrætshastigheden. Desuden gives der vanddrivende medicin, som dræner kroppen og dermed også lungerne for overskydende væske.

Når patienten er stabil og er kommet sig, er det vigtig, at den tilgrundliggende hjertelidelse undersøges til bunds. Desuden skal man være opmærksom på, at den rigtige medicin tages på den korrekte måde. Ofte opstår lungeødem, fordi hjertelidelsen eller et Forhøjet blodtryk ikke er velbehandlet.

Forløb og komplikationer


Bliver lungeødemet behandlet, inden det udvikler sig til et kritisk stadium, og er hjerteinfarkt ikke den bagvedliggende årsag, bliver man udskrevet ret hurtigt. Dog er det vigtigt at få konstateret den bagvedliggende hjertesygdom og sikre sig, at medicineringen er korrekt.

Forebyggelse af vand i lungerne


Er man i behandling for en hjertelidelse, er det vigtigt, at man følger de ambulante kontrolbesøg enten hos egen læge eller på en hospitalsafdeling. Desuden kan der være problemer med at indtage medicinen korrekt, hvis man er oppe i alderen, hvorfor det kunne være optimalt at få hjælp til medicindosering af en hjemmesygeplejerske eller et familiemedlem. På den måde undgår man, at en fejlbehandling af en hjertelidelse udvikler sig til et lungeødem.