Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Dato: Revideret 29. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007
http://sundhedsguiden.dk/media/101/SG/images_newSG/Sundhedsguiden_standart.jpg

Førstehjælpens 4 hovedpunkter, som er : Stands ulykken, giv livreddende førstehjælp, alarmer ambulance på 112, giv førstehjælp mens du venter på ambulancen. Læs mere om hvad de 4 punkter indeholder.

 
Førstehjælpens 4 hovedpunkter er den fremgangsmåde, som du anvender for at komme i gang med førstehjælpen, og for at give førstehjælpen i den rigtige rækkefølge.
 

1) Stands ulykken (overblik og sikring) ved f.eks. at:

 • Udsætte advarselstrekant.
 • Slukke ild.
 • Afbryde strøm.
 • Nødflytte en tilskadekommen.
 

2) Giv livreddende førstehjælp ved f.eks. at:

 • Stoppe kraftig blødning
 • Lægge den tilskadekomne i aflåst sideleje
 • Afhjælpe alvorlig blokering af luftvejene
 • Give hjerte-lunge-redning
   

3) Alarmer ved at ringe 1-1-2

 

4) Giv almindelig førstehjælp mens du venter på ambulancen, f.eks. ved at:


 • Tale med den tilskadekomne.
 • Beskytte den tilskadekomne mod vejrliget.
 • Lægge forbinding. 
 • Give psykisk førstehjælp