Førstehjælp Aflåst sideleje

Dato: Revideret 23. marts 2010 - første publicering 25. maj 2007
http://sundhedsguiden.dk/media/101/SG/images_newSG/Foerstehjaelp/sideleje_1.jpg

Lær hvordan man i førstehjælp ligger en person i Aflåst sideleje

 
Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du ringer 1-1-2 for at  tilkalde en ambulance.Hvis den bevidstløse har normal vejrtrækning, skal du lægge ham i aflåst sideleje, inden du tilkalder en ambulance
 • Læg den tilskadekomnes nærmeste arm vinkelret ud fra kroppen som vist på tegningen.
   
 • Læg hans fjerneste arm over brystet, og hold bagsiden af hånden mod nærmeste kind.
   
 • Bøj fjerneste ben i hofte og knæ
   
 • Træk i det bøjede ben, så den tilskadekomne rulles over mod førstehjælperen.
   
 • Tilpas det bøjede ben, så både hofte og knæ er i rette vinkler (90 grader).
   
 • Læg hovedet bagover med hånden under kinden. Derved sikrer du frie luftveje.
   
 • Kontroller nu igen vejrtrækning, og undersøg derefter regelmæssigt om der stadig er normal vejrtrækning.