Førstehjælp

http://sundhedsguiden.dk/media/101/images/Foerstehjaelphoved.gif

Basal viden om førstehjælp er vigtigt at kunne, da det kan betyde forskel på liv og død. Du ved aldrig, om du risikerer at komme i en situation, hvor du har brug for førstehjælp, men det er rart at kunne handle, hvis situationen opstår. Læs bl.a. om aflåst sideleje, blødninger, forbrændinger, forgiftning og brud på knogler