Mæslinger (Morbilli)

Dato: Revideret 6. februar 2017 - første publicering 19. oktober 2006
http://sundhedsguiden.dk/media/101/SG/images_newSG/Sundhedsguiden_standart.jpg

Mæslinger er en af de fire klassiske børnesygdomme forårsaget af morbillivirus med høj smittefare, og regnes som den værste og farligste børnesygdom

Definition og årsager til mæslinger

Mæslinger er en meget smitsom sygdom, der skyldes infektion med et virus kaldet morbilli (et såkaldt RNA virus=, som viser sig med forkølelseslignende symptomer og et karakteristisk hudeksem. Sygdommen tilhører traditionelt de fire klassiske børnesygdomme. Det er ikke ualmindeligt, at mæslingesygdom medfører andre sygdomme som Mellemørebetændelse og Lungebetændelse. Sygdommen kan have et alvorligt forløb og i sjældne tilfælde kan sygdommen føre til Hjernebetændelse.


Udbredelse af mæslinger i Danmark

Tidligere så man i Danmark mange tilfælde af mæslinger, ofte i epidemier, men efter indførsel af MFR vaccinen i 1987 er forekomsten af mæslinger i Danmark sjælden, og rammer i hovedsagen uvaccinerede personer. De seneste år er konstateret følgende antal tilfælde af mæslinger i Danmark jævnfør Statens Seruminstitut:

 • 2012: 2 tilfælde
 • 2013: 17 tilfælde
 • 2014: 17 tilfælde
 • 2015: 9 tilfælde

Sygdommen overføres med dråbesmitte (små dråber fra luftvejene som indeholder virus) fra andre smittede personer.

Symptomer på mæslinger

Efter smitte med det virus, som forårsager mæslinger, går der oftest mellem 10-12 dage, inden sygdommen viser sig. Symptomerne på mæslinger er opdelt i 2 faser: Første fase opleves med forkølelsessymptomer. De andre almindeligste symptomer er

 • Almen utilpashed.
 • Gradvist stigende feber.
 • Hoste.
 • Røde øjne evt. pga. øjenhindebetændelse.

Efter ca. 3 dage falder feberen, og sygdommen går ind i den anden fase. Her er de almindeligste symptomer

 • Udslæt (som først starter i slimhinden i munden og ansigtet, bestående af såkaldte kopliske pletter, som er røde pletter med et hvidt eller blåligt centrum). Herefter starter et større udslæt, først bag ørene og derefter spreder det sig til kroppen, samt arme og ben.
 • Fortsatte symptomer fra slimhinderne.
 • Nyt tilfælde af feber, som oftest bliver 39-40 °C og generel stor sygdomspåvirkning. Udslættet varer som regel ca. 5 dage, og hele sygdomsforløbet varer 7-10 dage, hvis der ikke tilkommer komplikationer.

Inficerede personer er smittebærere i 5 dage før udbrud til 4 dage efter udbrud, og mæslinger er meget smitsom med en "attack" rate på cirka 75% overfor modtagelige personer.

Smitten kan holde sig i et lukket rum op til to timer efter en en smittet person har opholdt sig i rummet.

Mennesket er den eneste kendte vært for denne type virus.


Forholdsregler og diagnose

Hvis man bliver syg med ovenstående symptomer, og er i tvivl om hvad man fejler, skal man gå til egen læge. Såfremt man skulle være uheldig at blive ramt af en af de mere alvorlige følgesygdomme (se nedenfor), er det vigtigt at gå til lægen, så behandling kan opstartes.

Lægen kan stille diagnosen ud fra en blodprøve, samt ved at sende en prøve med sekret fra svælget til undersøgelse, som kan vise, om der findes mæslingevirus deri.

Behandling af mæslinger

Der findes ingen direkte behandling, men lægen kan give et specielt stof (immunglobulin), som kan mildne sygdomsforløbet.


Forløb og komplikationer

I nogle tilfælde kan der i forbindelse med mæslinger opstå følgende sygdomme.

For mere information om ovenstående sygdomme se under disse.

Forebyggelse af mæslinger

Mæslinger forebygges gennem børnevaccinationsprogrammet med en MFR-vaccine.

Har man ikke fulgt børnevaccinationsprogrammet, og skal rejse til ulande hvor mæslinger er mere udbredt, er det en god idé at overveje vaccination endnu engang.