Niveau af resistente bakterier som i Sydeuropa

Forfatter: Trine Brøndsted
Dato: 6. januar 2011
Kilde: Statens Serum Institut

Danmark vil de kommende år få et stigende problem med resistente bakterier. Ifølge Serum Instituttet er Danmark gået fra at være et land men en lav forekomst af resistente bakterier til at ligge på niveau med flere mellem- og sydeuropæiske lande. De resistente bakterier vil presse sygehusene og medføre store omkostninger både for patienter og for samfundet.


De resistente bakterier er på vej
ind i landet

Danmark vil de kommende år få et stigende problem med resistente bakterier. Ifølge Serum Instituttet er Danmark gået fra at være et land men en lav forekomst af resistente bakterier, til at ligge på niveau med flere mellem- og sydeuropæiske lande.  De resistente bakterier vil presse sygehusene og medføre store omkostninger både for patienter og for samfundet.
 

Stigende forbrug af antibiotika

Der er flere årsager til at vi i Danmark nu også skal kæmpe mod resistente bakterier. Statens Serum institut konstater at der er et stigende forbrug af bredspektrede antibiotika, som giver resistente bakterier, og at vi importerer de resistente bakterier fra udlandet bl.a. via fødevarer.

Info om resistente bakterier

Før i tiden døde mange mennesker af lungebetændelse og sårinfektioner, som i dag kan behandles med antibiotika.

Hvis bakterierne er resistente overfor den antibiotika man giver som behandling kan bakterierne derfor fortsætte med at vokse.

Infektioner forårsaget af resistente bakterier kan derfor forårsage sygdom eller død trods antibiotikabehandling, og kræve længere behandling med mere bredspektrede og dyrere antibiotika, som kan have alvorligere bivirkninger.
Ifølge Serum instituttet er Danmak nu på niveau flere mellem- og sydeuropæiske lande i forekomsten af resistens mod en række almindelige antibiotikaer (cephalosporiner , fluorkinoloner, K. pneumoniae- og E. coli-isolater)
 

Økonomisk belastning for samfundet

De resistente bakterier som i stigende grad florerer i samfundet vil også bane sig vej til sygehusene  og plejehjemmene.
Serum instituttet peger på, at de resistente bakterier, vil komme til at stille yderligere krav til sundhedssektoren. Dels i form af ekstra bevågenhed overfor infektioner, hygiejne mm, dels  i form af en  effektiv behandling af patienterne.
Samtidig skal sygehusene berede sig på at der vil komme et stigende antal patienter med kroniske sygdomme i de kommende år, og det vil sætte sygehusene under ekstra økonomisk pres.

AKTUELT

Kan man spise sig fra...

De fleste benytter sig af antivirale midler som fx zovir ved udbrud, men...

Den sidste antibiotika mur...

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt,...

Bi- og hvepsestik

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Det er vist kun...

Sygdomme på udenlandsrejsen

I takt med at vi rejser længere og længere væk på ferie, så stiger...

8 gode råd mod flåten

Flåten er vel det tætteste vi i Danmark kan komme på et farligt dyr....