Sundhedsstyrelsen anbefaler screening for tarmkræft

Forfatter: Trine Brøndsted
Dato: 5. maj 2010

Screening for tyk- og endetarmskræft bør indføres som et fast tilbud til danskere mellem 50 og 74 år. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med repræsentanter fra blandt andet relevante faglige miljøer, regionerne og Sundhedsministeriet i en ny rapport ”National screening for tyk- og endetarmskræft”.

Screening for tyk- og endetarmskræft bør indføres som et fast tilbud til danskere mellem 50 og 74 år. Det anbefaler en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen med repræsentanter fra blandt andet relevante faglige miljøer, regionerne og Sundhedsministeriet i en ny rapport ”National screening for tyk- og endetarmskræft”.
 

Screening hvert andet år

Tilbuddet skal gives hvert andet år og omfatter undersøgelse for blod i afføringen, og hvis det er tilfældet, efterfølgende undersøgelse med koloskopi.

Sundhedsstyrelsen har gennem flere år haft diskussioner om screening for tarmkræft med flere lande i Europa. Anbefalingerne tager afsæt i de europæiske overvejelser og i en afvejning af de fordele og ulemper screeningen er forbundet med.

- Det er altid nødvendigt at overveje konsekvenserne af at indføre noget nyt. Det gælder i særlig grad screening, hvor vi tilbyder undersøgelser til både raske og syge, og det gælder særligt tyktarmskræft, fordi kikkertundersøgelser kan give alvorlige komplikationer og i meget sjældne tilfælde død, siger chef for sundhedsplanlægning i Sundhedsstyrelsen Lone de Neergaard.
 

Risiko for komplikationer ved screening

Den videnskabelige dokumentation for risici ved kikkertundersøgelser viser, at undersøgelserne kan give betydende blødning hos 0,07 promille af de patienter som henvises til koloskopi. Risiko for død som følge af komplikationerne er på 0,01 promille svarende til sjældnere end tre personer per år.
 

2.000 nye tilfælde af tarmkræft

Sundhedsstyrelsen forventer, at et screeningsprogram på området vil identificere cirka 2.000 tilfælde af tarmkræft i det første screeningsår. Screeningen vil skabe behov for at der bliver etableret et nationalt kontrolprogram for de patienter, som får konstateret tarmpolypper med svære grader af forstadier til tarmkræft.

Indtil det er på plads, anbefaler arbejdsgruppen det at det danske sundhedsvæsen følger de europæiske anbefalinger, hvor personer med svære grader af forstadier til tarmkræft opdeles i en højrisikogruppe, der følges med hyppige kontrolkoloskopier, en mellemrisikogruppe der følges mindre hyppigt, og en lavrisikogruppen hvor personer uden yderligere kontrol kan indgå i følgende runde af rutinescreeningsprogrammet.

AKTUELT

Kan man spise sig fra...

De fleste benytter sig af antivirale midler som fx zovir ved udbrud, men...

Den sidste antibiotika mur...

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt,...

Bi- og hvepsestik

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Det er vist kun...

Sygdomme på udenlandsrejsen

I takt med at vi rejser længere og længere væk på ferie, så stiger...

8 gode råd mod flåten

Flåten er vel det tætteste vi i Danmark kan komme på et farligt dyr....