To ud af tre kvinder er for tykke

Kilde: Dr.dk
Dato: 25. maj 2010
http://sundhedsguiden.dk/media/101/SG/nyheder/overvaegt_taljemaal.jpg

Ugeskrift for Læger har undersøgt, hvor meget patienterne hos de praktiserende læger måler om taljen. Og undersøgelsen har målt og fundet dem for tykke


Taljemålet er en god markør for
fedmetilstanden. 60 procent
mænd og 66 procent kvinder har
forhøjet taljemål

Ugeskrift for Læger har undersøgt, hvor meget patienterne hos de praktiserende læger måler om taljen. Og undersøgelsen har målt og fundet dem for tykke:

Undersøgelsen viser nemlig, at 66 procent af de kvindelige patienter og 60 procent af de mandlige patienter, der går til læge, har forhøjet taljemål. Og mange af disse patienter har også problemer med forhøjet blodtryk, diabetes og uheldig kolesterol sammensætning, hvilket er en hyppig følge af at være tyk omkring maven.
 
Højt taljemål øger risikoen
'Undersøgelsen viser også, at jo større taljemål, desto større er risikoen for hjerte-kar-sygdom.

Forfatterne bag undersøgelsen opfordrer praktiserende læger til at sætte mere mere fokus på taljemålet og være mere parate til at måle det, eksempelvis i forbindelse med helbredsundersøgelser.

Taljemålet er nemlig en ret god markør af fedmetilstanden omkring maven. Hvis en patient har forhøjet taljemål skal han eller hun tilbydes nærmere undersøgelser med henblik på at diagnosticere eksempelvis ikke erkendt diabetes, dyslipidæmi (uheldig kolesterol sammensætning) og forhøjet blodtryk.