Socialt udsatte har et stort forbrug af sundhedsvæsenet

Dato: 28. april 2010
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Socialt udsatte har et markant højere forbrug af alment praktiserende læge, ambulante sygehusbesøg, indlæggelser og skadestuebesøg end den øvrige, danske befolkning. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte.

Socialt udsatte har et markant højere forbrug af alment praktiserende læge, ambulante sygehusbesøg, indlæggelser og skadestuebesøg end den øvrige, danske befolkning. Det viser en ny undersøgelse gennemført af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet for Rådet for Socialt Udsatte.
 

Undersøgelse blandt hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende mm

Undersøgelsen er baseret på oplysninger fra Sygesikringsregisteret og Landspatientregisteret. I alt 1.041 socialt udsatte personer, der i 2007 deltog i en spørgeskemaundersøgelse foretaget på væresteder, herberger og andre sociale tilbud, indgår i registerundersøgelsen. Helbredsforholdene og kontakten til sundhedsvæsenet blandt socialt udsatte sammenlignes med den generelle danske befolkning. Oplysningerne om den danske befolkning stammer fra den nationalt repræsentative Sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra 2005. I rapporten beskrives hyppigheden af kontakt til sundhedsvæsenet for socialt udsatte i forhold til den generelle befolkning og der beregnes, hvor mange gange større forbruget er blandt de socialt udsatte.

Undersøgelsen beskriver brug af sundhedsvæsenet blandt hjemløse, stof- og alkoholmisbrugere, sindslidende og andre socialt udsatte.

AKTUELT

Kan man spise sig fra...

De fleste benytter sig af antivirale midler som fx zovir ved udbrud, men...

Den sidste antibiotika mur...

Som i historien med Peter og ulven, hvor ingen tager truslen alvorligt,...

Bi- og hvepsestik

Det gør ondt at blive stukket af bier eller hvepse. Det er vist kun...

Sygdomme på udenlandsrejsen

I takt med at vi rejser længere og længere væk på ferie, så stiger...

8 gode råd mod flåten

Flåten er vel det tætteste vi i Danmark kan komme på et farligt dyr....