Udvidet frit sygehusvalg genindføres den 1. juli

Forfatter: Trine Brøndsted
Dato: 8. juni 2009
http://sundhedsguiden.dk/media/101/SG/nyheder/frie-sygehusvalg.jpg


Du har nu igen mulighed for at
vælge behandling på et andet
sygehus, såfremt ventetiden på
behandling overstiger 1 måned

Den 1. juli genindføres frit og udvidet frit valg af sygehus. Det betyder at du har mulighed for at søge behandling på et andet sygehus, hvis du skal vente mere end en måned på behandling
 

Ventetid max 1 måned

Under loven har patienterne krav på behandling på privat dansk eller udenlandsk sygehus på det offentliges regning hvis ventetiden på behandling i Danmark overskrider 1 måned. Ventetid på diagnose ud over 14 dage tæller med som ventetid således at den maksimale ventetid ikke skulle overstige 1½ måned.
 
Læs mere om udvidet frit sygehusvalg her